Skupujemy puste tonery i tusze z drukarek

Karta Przekazania Odpadu – jest to pismo urzędnicze, który potwierdza, że firma w sposób odpowiedni i zgodny z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go odpowiedniemu podmiotowi. Odpadem nazywamy substancje i obiekty, których posiadacz zobligowany jest do pozbycia się. W życiu codziennym obowiązują odpowiednie formy prawne, nakazujące organowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego postępowania. Każda firma, która wytwarza odpad zobowiązana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili oddania go do kolejnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe wytyczne są w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady podzielone są na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu trzeba pamiętać o wpisaniu do tego pisma nr rejestracyjnego samochodu, w jakim transportowane będą odpady niebezpieczne. Spedycja takich surowców jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Trzeba zapoznać się ze charakterystyką odpadów, albowiem w większości przypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Jednak materiałem niebezpiecznym, może być na przykład zużyty toner z drukarki. www.puste.info